Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat son molt importants per a nosaltres. Per això, volem garantir la privacitat dels titulars de les dades personals que recollim. A continuació els expliquem en què consisteix la nostra Política de Privacitat:

 1. Qui es el responsable del tractament de les dades personals?

Els responsables som Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria, SLP, amb domicili a la Via Augusta, 143, 2º 1ª – 08021 Barcelona, Espanya i AACNI (UK) Limited, amb domicili a Thorntons, Whitehall, 33 Yeaman Shore, Dundee DD1 4BJ, Regne Unit.

 1. Com recollim les dades personals?

Recollim les dades personals per a enviar informació per correu postal,  correu electrònic i/o per whatsapp sobre els nostres serveis, el nostre equip i les novetats legals i jurisprudencials. També per enviar la nostra revista AACNI Lex i el butlletí Arbitration Watch. Per aquest fi, utilitzem els següents conductes:

 • Formulari de Contacte: Aquest conducte permet sol·licitar l’enviament de la nostra revista AACNI Lex, el butlletí Arbitration Watch i/o les últimes novetats legals i jurisprudencials. També es un mitjà per a què qualsevol persona ens pugui fer arribar el seu CV o comentaris en general. La nostra legitimació per a conservar les dades personals del seu titular deriva del consentiment manifestat al peu del formulari. Aquestes dades seran conservades i custodiades fins que el titular no ens comuniqui la seva voluntat de què siguin modificades i/o destruïdes.
 • Correus electrònics: Aquest conducte ens permet fer-nos arribar qualsevol comentari o sol·licitud. La nostra legitimació per a conservar les dades personals del seu titular es deriva del consentiment implícit en el seu correu electrònic. Aquestes dades seran conservades i custodiades fins que el titular no ens comuniqui la seva voluntat de què siguin modificades i/o destruïdes.
 • Formulari de subscripció a l’AACNI Lex: Aquest conducte permet sol·licitar l’enviament de la nostra revista AACNI Lex. La nostra legitimació per a conservar les dades personals del seu titular es deriva del consentiment manifestat al peu del formulari. Aquestes dades seran conservades i custodiades fins que el titular no ens comuniqui la seva voluntat de què siguin modificades i/o destruïdes. 

Per altra banda, també recollim dades personals mitjançant conductes aliens a la nostra pàgina web i/o correus electrònics, com sol·licituds verbals, converses telefòniques, termes de contractació o fulls d’encàrrec. La nostra legitimació per a conservar les dades personals del seu titular es deriva del consentiment manifestat a través d’aquests altres conductes esmentats.  Aquestes dades seran conservades i custodiades fins que els seus titulars no ens comuniquin la seva voluntat de donar-se de baixa de la subscripció.

 1. Qui pot subministrar les dades personals?

El subministrament de les dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

 1. Durant quan de temps conservem les seves dades personals?

Les dades s’emmagatzemaran indefinidament fins que el seu titular ens comuniqui la seva voluntat de cancel·lar-los i destruir-los.

 1. A quins destinataris se’ls comunica les dades personals?

Les seves dades son confidencials i no es cediran a tercers, a no ser que existeixi una obligació legal o un mandat judicial en sentit contrari. Encara que no cedim les dades a tercers, alguns dels nostres proveïdors hi poden accedir. Per aquest motiu, amb aquests proveïdors tenim pactats uns termes de protecció i privacitat de dades que es reflecteixen aquesta Política de Privacitat.

 1. Pot retirar-se el consentiment per al tractament de les dades personals?

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no condicionarà l’execució d’altres relacions jurídiques que hagin estan contractades amb anterioritat.

 1. Quins drets tenen els titulars de les dades personals?

Els titulars poden exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals varen ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • D’altres drets reconeguts en las normatives aplicables.
 1. On i com es poden exercir els seus drets?

Poden exercir-los dirigint-se a qualsevol dels responsables (punt 1 supra) a la seva adreça postal o electrònica indicant la referència “Dades Personals” i especificant el dret que es vol exercir i sobre quines dades personals.

En cas de divergències en relació amb el tractament de les seves dades, els seus titulars poden presentar una reclamació davant la Autoridad de Protección de Datos (Jorge Juan 6, 2800 Madrid, www.agpd.es) en el cas d’España o davant la Information Commissioner’s Office (Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, www.ico.org.uk) en el Regne Unit.

 1. Estan segures les seves dades personals?

A fi de protegir la seguretat de les dades personals, hem adoptat totes les mesures d’indole tècnica i organitzativa al nostre abast a fi de garantir la seguretat de les dades davant de possibles manipulacions, sostraccions i tractaments o accessos no autoritzats.

 1. Com poden actualitzar-se les dades personals?

Per tal de què puguem mantenir les dades personals actualitzades, els seus titulars han d’informar-nos cada cop que n’hi hagi algun canvi. En cas contrari, no podem respondre de la seva veracitat.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com a modificacions legislatives o jurisprudencials sobre les dades personals que vagin apareixent, motiu pel qual es recomana la seva lectura cada cop que ens faciliti les dades a través de la nostra pagina web.

En cas de què tingui dificultats per entendre els termes o el significat de la nostra Política de Privacitat, li preguem que ens ho comuniqui i li donarem totes les explicacions necessàries per a facilitar la seva comprensió.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!