Política de protecció de dades

D’acord amb la normativa vigent de política de protecció de dades, els informem de què les dades personals de les persones que puguin tenir alguna relació amb aquesta entitat son tractades per a les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament amb l’estricte compliment de la normativa vigent.

Per aquest motiu i a fi de proporcionar dades a través de la pàgina web o per correu electrònic, implica que el usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona son seus, actuals, certs i exactes.

a) Identitat del Responsable del Tractament:

AACNI Abogados SLP amb NIF B63199830 i domicili a Via Augusta, 143, 2º 1ª – 08021 Barcelona. Telèfon +34 93 4146668, mòbil +34 602 256 874, Fax +34 93 414 6558 i adreça de correu electrònic: aacni@aacni.com.

b) Dades del Delegat de Protecció de Dades:

Domicili a Via Augusta, 143, 2º 1ª, 08021 Barcelona. Correu Electrònic: aacni@aacni.com

c) Finalitat i temps de conservació de les dades:

La informació que ens faciliten les persones interessades es tractada amb la finalitat de gestionar la relació que l’uneix a AACNI Abogados en tot moment. Per aquest motiu, les dades personals facilitades es conservaran mentre es mantingui relació amb el despatx i posteriorment durant el termini legal que es prevegi en la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

d) Legitimació per el tractament de dades:

La base legal per a tractar les seves dades va lligat a la finalitat per la qual vostè ens les ha proporcionat i serà de l’execució del contracte que ens uneix o del consentiment que ens hagi donat.

Es important i necessari que ens proporcioni totes les dades que se li sol·liciten, atès que qualsevol dada que no ens hagi proporcionat i que hagi estat requerida pot portar aparellat el fet de no complir amb les obligacions que corresponguin en el desenvolupament de la base jurídica que legitima el seu tractament.  

Espanya

Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria, S.L.P.

Via Augusta 143, 08021 Barcelona
Tel. +34 934146668 

Regne Unit

AACNI (England) Limited

Palladia, Central Court, 25 Southampton Buildings, London WC2A 1AL
Tel. +44(0)2071291271

Brasil

AACNI Faust de Souza Consorcio de Advogados

Rua Dom Pedro II, 1153, CEP 89121-000, Rio dos Cedros, Santa Catarina
Tel. +55 479 91 64 07 44

Proyecto financiado por la 
Unión Europea – Next Generation EU

AACNI