Avís legal

a) Titularitat:

La titularitat d’aquesta web es d’AACNI Abogados SLP amb NIF B63199830, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35885, foli 210, full B 269805 i amb domicili a Via Augusta, 143, 2º 1ª, 08021 Barcelona. Telèfon +34 93 414 66 68, mòbil +34 602256874, Fax +34 93 414 65 58 i correu electrònic: aacni@aacni.com.

b) Utilització de la pàgina Web:

L’accés a la web implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís Legal i no es pot utilitzar per a finalitats contràries a la Llei ni vulnerar el previst en la legislació vigent, en l’Avís Legal, en els bons costums,  en l’ordre públic o per a qualsevol altre motiu que provoqui un dany als drets a tercers.

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé dades, programes o documentació electrònica. Tampoc podrà obstaculitzar l’accés a d’altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius de naturalesa anàloga que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’AACNI Abogados o de tercers. Així mateix l’usuari no podrà fer mal ús de la informació, missatges, gràfics, arxius, ni de qualsevol classe de material al que es pugui accedir a través d’aquesta web.

c) Propietat intel·lectual i industrial:

Aquesta web i els seus continguts son propietat d’AACNI Abogados. Aquests continguts fan referència a tot el que s’inclou a la pàgina web, imatges, sons, arxius, marques, icones, tecnologia i d’altres continguts audiovisuals que son considerats propietat intel·lectual d’AACNI Abogados o de tercers i que estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat d’AACNI Abogados i no es considera que alguns d’aquests drets s’hagin cedit als usuaris.

L’usuari te prohibit reproduir, convertir, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició, extraure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol forma o per qualsevol altre mitjà o procediment, qualsevol dels elements subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquesta web, exceptuant aquells que legalment estigui permès o bé autoritzat pel titular dels drets esmentats.

Es prohibeix la utilització de les marques registrades sense l’obtenció de la llicència corresponent i la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió de continguts del portal, llevat que tingui una autorització expressa del titular dels drets.

d) Responsabilitat:

AACNI Abogados no es responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o links a d’altres pàgines web. En cas de què es tingui coneixement de la il·licitud del contingut d’aquestes o altres pàgines o que lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles o no d’indemització, AACNI Abogados actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir el corresponent enllaç.

Tampoc es podran establir enllaços o links des d’altres pàgines web de tercers al portal d’AACNI Abogados, excepte autorització expressa. AACNI Abogados podrà interrompre l’accés a la seva web per poder realitzar el manteniment, actualització, control o per a qualsevol altra causa (força major i/o qualsevol d’altra aliena a la seva voluntat). AACNI Abogados no pot garantir que la seva web estigui lliure de virus i/o d’elements que puguin produir danys o alteracions en el sistema informàtic. Per aquest motiu, els usuaris son responsables de proporcionar els dispositius de protecció necessaris per tal de què estiguin advertits de qualsevol element que pugui ser perjudicial.

Espanya

Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria, S.L.P.

Via Augusta 143, 08021 Barcelona
Tel. +34 934146668 

Regne Unit

AACNI (England) Limited

Palladia, Central Court, 25 Southampton Buildings, London WC2A 1AL
Tel. +44(0)2071291271

Brasil

AACNI Faust de Souza Consorcio de Advogados

Rua Dom Pedro II, 1153, CEP 89121-000, Rio dos Cedros, Santa Catarina
Tel. +55 479 91 64 07 44

Proyecto financiado por la 
Unión Europea – Next Generation EU

AACNI