Àrees de pràctica

Dret Mercantil

Assessorem a fabricants, distribuïdors, “traders”, “brokers”, bancs I en general, a tots els agents de la cadena de subministra. Sobretot, assessorem en operacions relacionades amb les denominades  “commodities”. Coneixem molt a fons com funcionen els sectors econòmics en els quals operem, dominant-ne els instruments jurídics, com son la compra venda, l’agència, la distribució, el dipòsit, les cartes de crèdit o les garanties bancàries.

Dret Marítim i del Transport

Assessorem en qüestions legals relatives a contractes i pòlisses de noliejament, coneixements d’embarcament, demores, embargament de vaixells, privilegis marítims, contractes CMR i transport en general. Així mateix, assessorem en la constitució d’hipoteques navals, compra venda i registre de vaixells.

Cal remarcar que entre els nostres clients trobem armadors, noliejadors, bancs, agents, consignataris, magatzemistes, NVOCC i/o “traders”.

AACNI es distingeix per representar a armadors i a propietaris de la càrrega en processos arbitrals. Legal 500, 2011.

Comerç internacional

Aquesta és una de les nostres principals àrees de pràctica. Som líders assessorant en les operacions que sorgeixen en el dia a dia del comerç de les denominades “commodities”, així como en la resolució de les disputes que se’n deriven. Coneixem a fons mercats sectorials com els del cereal, l’acer, el ciment, els productes químics, el cru i comestibles (sucre, cacau, cafè).

Els membres del nostre equip actuen en qualitat d’advocats o àrbitres en conflictes relacionats amb el comerç, demostrant habilitat en arbitratges comercials davant institucions de gran prestigi com son la ICC, Gafta, Fosfa, CAIP, RSA, SAOL, etc.

Resolució de conflictes

Tenim gran experiència en litigis davant els tribunals de justícia i en procediments d’arbitratge i mediació, en els quals representem a les parts com a lletrats, o bé, si s’escau, com a àrbitres o mediadors.

En matèria de justícia ordinària, estem qualificats per actuar en diferents jurisdiccions, incloent Espanya, França, Brasil, Portugal, Anglaterra i Gales, entre d’altres. En matèria d’arbitratge actuem a institucions arbitrals internacionals tan conegudes com son el CIADI, la CCI, la SCC, Gafta, Fosfa, SAOL, RSA, LMAA, CAIP, Cietac o LCIA.

La resolució de disputes es la pedra angular d’aquesta firma que continua rendint per sobre de les seves possibilitats. Chambers & Partners, 2012.

Assegurances

Treballem per als assegurats, les asseguradores i els tercers (causants o perjudicats) que es veuen involucrats en la producció i/o les conseqüències d’un sinistre. Les asseguradores tenen un paper destacat en la nostra cartera de clients. Moltes ens contacten regularment i ens encarreguen accions de recobrament negociades i/o judicials.

Un equip compacte que ajuda als comerciants de mercaderies i a les asseguradores amb conflictes.  Chambers & Partners, 2015.

Compliance

Assessorem en matèria de “compliance”, “corporate defence”, prevenció del blanqueig de capitals i de la financiació de terrorisme.

En aquest sentit, implantem sistemes de prevenció de riscos penals per a empreses i administradors; elaborem codis de conducta, polítiques i procediments; i prestem assessorament continuat a l’òrgan de control intern de l’empresa.

En matèria de protecció de dades personals, actuem com a delegats de l’empresa i prestem assessorament tant en la implantació com en el manteniment del programa de protecció.

A més a més, disposem d’eines informàtiques pròpies per identificar, corregir i prevenir deficiències en l’acompliment de normes legals en el transport i la logística (“Compliance Lex Logística”) www.compliancelogistica.com.

Energia i medi ambient

Lliurem assessorament legal a la posada en marxa i ampliació de projectes relacionats amb la producció i/o gestió de tot tipus d’energies. Fem la “due diligence” en matèria de responsabilitat mediambiental i assessorament legal sobre contractes i “brokerage”  en el mercat elèctric.

Intervenim en litigis, arbitratges i recursos contenciosos administratius en el quals es troben involucrats interessos públics i privats relacionats amb l’energia i el medi ambient.

Arbitratge d’inversió

Tenim una experiència contrastada en matèria d’arbitratge d’inversió, assessorant i representant a clients de qualsevol índole i procedència. El nostre “International Arbitration Team” compta amb juristes i acadèmics de reconegut prestigi internacional. Oferim solucions estratègiques en totes les qüestions relatives a l’elecció del fòrum, la composició del tribunal, les mesures provisionals i executives i, òbviament, el fons de la controvèrsia.

Assessorem en projectes d’envergadura tant en sectors regulats com en mercats liberalitzats vinculats a recursos naturals, serveis públics, telecomunicacions, infraestructures, gestió de residus, renovables, etc. La nostra participació va des de la negociació i el desenvolupament dels projectes fins l’arbitratge i l’execució de laudes. Ens presentem com a “Counsel” en fòrums d’arbitratge internacionals com la CCI, CIADI, SCC, etc.

Tenen gran experiència en arbitratge, tal i com ho han demostrat en les seves actuacions davant els tribunals arbitrals nacionals i internacionals. Chambers & Partners, 2015.

Espanya

Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria, S.L.P.

Via Augusta 143, 08021 Barcelona
Tel. +34 934146668 

Regne Unit

AACNI (England) Limited

Palladia, Central Court, 25 Southampton Buildings, London WC2A 1AL
Tel. +44(0)2071291271

Brasil

AACNI Faust de Souza Consorcio de Advogados

Rua Dom Pedro II, 1153, CEP 89121-000, Rio dos Cedros, Santa Catarina
Tel. +55 479 91 64 07 44

Proyecto financiado por la 
Unión Europea – Next Generation EU

AACNI