Glòria Mercadal

Perfil

Na Glòria s’ha incorporat recentment al nostre despatx. Es graduada en Dret per la Universitat Abat Oliva CEU de Barcelona, Màster en Dret i Negoci Marítim obtingut a la mateixa universitat i Màster Universitari en Advocacia atorgat per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat en un bufet de Dret Marítim i Transport, ha estat oficial habilitada en un despatx de procuradors i va treballar en el departament de protecció de dades d’una reconeguda firma a Barcelona. Na Glòria participà a la 38th Session of the Human Rights Council celebrada a la seu de les Nacions Unides de Ginebra a nom de la University for Peace i la Universitat Abat Oliva CEU.

 Àrees de pràctica

La Glòria te experiència en gestió d’expedients en matèria de dret processal, dret civil, dret mercantil i en qüestions relatives a les problemàtiques que sorgeixen com a conseqüència del transport internacional de mercaderies. També en assessorament d’empreses per a les adaptacions al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Idiomes

Anglès, Castellà i Català

Localització

Barcelona

Dades de contacte

Correu electrònic: gloriamercadal@aacni.com

Telèfon: +34 934 14 66 68
Fax: +34 934 14 65 58

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!