Odacira Nunes

Perfil

Llicenciada en Dret per la Universitat Regional de Blumenau (Brasil). Advocada col·legiada a Brasil on exerceix el seu ofici. Màster en Dret Empresarial, Processal Civil, Fiscal i Laboral. Consellera del Col.legi d’Advocats de Blumenau. L’Odacira te molta experiència en dret mercantil i contractual.  Actualment advoca per a la companyia “Electronic Services” a Santa Caterina ocupant-se dels temes relacionats amb el Dret civil, laboral i administratiu.  Membre i sòcia del Consorci d’advocats d’AACNI, de Souza & Nunez lliurant serveis jurídics en les àrees de dret mercantil, civil, contractes i comerç internacional, a més d’intervenir també en procediments de mediació i arbitratge internacional.

Àrees de Pràctica

Les seves àrees d’especialització son el Dret Empresarial, el Dret Processal i el Dret Civil.

Idiomes

Portuguès, Castellà i Anglès

Localització

Blumenau, Brasil

Dades de contacte

Correu electrònic: odaciranunes@aacni.com
Telèfon: +55 1130422452

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!