Avís legal

Condicions generals d’utilització del lloc web

El present avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús d’aquest lloc web el caràcter és informatiu i per a ús personal.

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

  1. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  2. L’accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre el titular i l’usuari.
  3. L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté.

El que accedeixi a aquesta pàgina web adopta la condició d'”usuari”. Pel sol fet d’utilitzar aquesta pàgina web, l’usuari accepta plenament els termes i condicions aquí establerts i es compromet a fer-ho conformement a la llei i respectant les altres instruccions d’ús contingudes en aquest web.

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i tenir capacitat legal per operar a la pàgina web. Es compromet a ser responsable de tot el que faci en aquest lloc. Declara igualment que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats. L’ús excessiu o abusiu d’aquesta pàgina web pot tenir com a conseqüència la denegació de l’accés als serveis continguts en la mateixa. Es prohibeix:

  1. La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti estar legalment permès.
  2. Qualsevol vulneració dels drets de AACNI ASSOCIATS SLP o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
  3. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  4. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent als posats a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Disseny i logos

L’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi font de la mateixa, així com els logotips que en ella s’inclouen són propietat del titular i estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements, sense el previ consentiment per escrit del titular.

Continguts

Tots aquells continguts inclosos en el lloc web són propietat del titular i estan subjectes a la llicència particular que els acompanya. S’autoritza la reproducció, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements en els termes indicats en cada llicència particular.

En el cas que un contingut no estigui acompanyat d’una llicència particular, queda autoritzada la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació del mateix, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut.
  • L’usuari està obligat, en tot cas, a citar la font dels continguts.
  • L’usuari està obligat a esmentar la data de l’última actualització dels continguts.

Disposicions comunes

El titular no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà emprendre totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció per part de l’usuari. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins il·lícits.

Durada

La durada de la prestació d’aquest servei web i altres serveis integrats és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, el titular d’aquest lloc web es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

Modificacions

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, el titular es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com altres condicions particulars.

Política de Cookies

Un cookie és un fitxer que es descarrega al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al nostre lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix.

Deshabilitar i bloquejar cookies

En qualsevol cas, l’informem que atès que les galetes no són necessàries per a l’ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir utilitzant el nostre lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria.

Exclusió de responsabilitat

El titular no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació en ell continguda.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la Legislació Espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!